فرم استخدام بخش فنی تسنیم

لطفا فرم را با دقت و اطلاعات کاملا صحیح تکمیل نمایید، فرمهای ناقص بررسی نخواهد شد.

مشخصات شخصی
سوابق تحصیلی و شغلی

در صورت عدم وجود سابقه کاری عبارت "سابقه کاری ندارم" را وارد نمایید.

مهارت های عمومی
میزان تسلط شما بر زبان انگلیسی
میزان تسلط بر نرم افزارهای امور اداری
مهارت های تخصصی
میزان تسلط روی خدمات حوضۀ پشتیبانی و هاستینگ
مهارت های تخصصی دیگر
زندگی آنلاین
همکاری با تسنیم
انتخاب مسیر …

پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, gif, zip - حداکثر حجم مجاز 5MB

انتخاب مسیر …

پسوند های مجاز: jpg, jpeg, png, gif - حداکثر حجم مجاز 5MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید